TOP POKRÓJ

Krowy najwyżej ocenione pod względem typu i budowy

Liczba krów ocenionych na ocenę doskonałą (EX) i bardzo dobrą (BD) w okresach: